top of page

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

  ARI LAZER,   Üst Yönetim ve Çalışanları ile modern dünyada en çok gereksinim duyulan metal, kimya ve makine sektöründe;
 

  •  Müşterilerimizin talep ve beklentilerini, tam, zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılamayı, çevrenin korunması ve       iyileştirilmesine önem vermeyi, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmayı.

  • Çevreye ve insana saygılı ürünlerin; zararsız ürünlerle, temiz enerji ve modern teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla, ergonomik çalışma  koşullarında üretilerek son kullanıcıya ulaştırmayı,

  • Tüm çalışanların ve ürettiğimiz ürünleri kullananların iş güvenliğinin ve sağlığının korunması için
    teknoloji ve bilimin ışığında ve yasal gereklere uyum içerisinde çalışmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.  

 

Bu amaç ve sorumluluklar doğrultusunda; 
    

  • Çalışanlara sorumluluk alanlarında verilen eğitimler ile sürekli gelişmelerini sağlamak

  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçi, müşteri ve diğer sektör paydaşlarının da çevreye olan duyarlılığının arttırılmasını sağlamak, bu bağlamda eğitimler düzenlemek,

  • Geri dönüşüm imkânı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak 

  • Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen çevre koruma, geliştirme, amaç ve hedefleri doğrultusunda iyileştirerek, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,

  • Muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici, koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri almak, hazırlıklı olmak  

    Temel ilkelerimizdir.

bottom of page